Kjøp Levitra online

Leter du etter en måte å få fatt i Levitra online? Det finnes flere muligheter heldigvis. Her får du informasjon om Levitra og hva det kan brukes til og om det kan kjøpes på nett.


Er du en av mange som lever med problemer med ereksjon eller som lever med en partner som har ereksjonssvikt? Da er det viktig å kartlegge hvilke muligheter man har for å få et godt sexliv og de metoder som er tilgjengelig for å oppnå nettopp dette. Man bør ha et visst nivå av forståelse for hva årsaken bak problemet kan være, slik at man skal kunne finne den rette behandlingen for akkurat den personen. Om det er en medisinsk årsak så nytter det ikke å jobbe psykologisk, da er sjansen stor for at man må til med medisinske virkemiddel.

Manglende ereksjon betyr manglende manndom

For mange er det å oppleve ereksjonssvikt som et stort slag mot egoet. For mannen oppleves det gjerne som om hans identitet som mann er svekket. For den som lever med en partner som har problemer med ereksjonen kan det føre til følelser om utilstrekkelighet. At man rett og slett føler at partneren ikke opplever en som attraktiv nok til å tenne seksuelt.


Om man opplever ereksjonssvikt i et forhold er det viktig å ha god kommunikasjon rundt dette, slik at det ikke blir et altoppslukende problem som i lengden kan føre til at hele forholdet ryker. Det må være en trygg og god relasjon der problemet kan tas opp uten at det utvikler seg til en stor konflikt. Selv om det skulle være et medisinsk problem i utgangspunktet vil det kunne utvikle seg til å bli et psykologisk problem i lengden dersom det fører til en belastning for begge partene i forholdet.


En manns identitet og manndom ligger ikke nødvendigvis i penis og det å kunne bruke den. En mann er så uendelig mye mer og det å ha en nær relasjon til noen er også så veldig mye mer enn det å ha sex og det å kunne prestere seksuelt. Impotens i seg selv er faktisk noe de fleste menn opplever i løpet av livet. For at man skal kunne få diagnosen erektil dysfunksjon så må man oppleve svekket evne til ereksjon over lengre tid og da gjerne velger å unngå sex som følge av dette.

Hvilke symptomer opplever man?

Årsakene til ereksjonsproblemene kan være så mangt. Det kan for eksempel være på grunn av skade, sykdom eller hormonforstyrrelse. Det finnes også en god del legemidler som kan gi ereksjonssvikt, deriblant antidepressiva. Samtidig kan enkelte psykiske lidelser også føre til at man opplever ereksjonssvikt. Enkelte følelser som for eksempel sjenanse, frykt og redsel kan også sørge for at man opplever impotens. Det kan også være knyttet til traumer og negative opplevelser med sex.


Noen menn er så svekket at de ikke oppnår ereksjon ved seksuelle stimuli i det hele tatt. For andre er det et problem som kommer i perioder og som gjør det vanskelig å ha et sexliv disse periodene. Noen opplever derimot ikke problemer med å oppnå ereksjon, de opplever at det er problematisk å få ereksjonen til å vare lenge nok til at begge parter har en tilfredsstillende seksuell opplevelse.


Foruten de fysiske symptomene kan det også komme psykiske symptomer som kan føre til en ond sirkel der man får ereksjonsproblemer både av fysiske og psykiske årsaker.

Fremdeles skambelagt

Impotens er et tema som i aller høyeste grad er skambelagt enda, og det er dermed veldig vanskelig for mange menn å ta opp problemet. Ironisk nok er det ved å ta det opp med venner, partnere eller fastlege/lege at man kan få hjelp til å fikse problemene. Faktum er at i de fleste tilfeller finnes det gode metoder for behandling som fungerer veldig bra og som kan gjøre livet mye lettere for de som rammes av impotens. De må bare komme over den terskelen der impotensen er preget av skam og en følelse av svakhet.


Impotens i seg selv kan også være et symptom og forvarsel på veldig alvorlige sykdommer som for eksempel diabetes eller hjerte og kar-sykdommer. Derfor er det et problem som i høyeste grad bør tas på alvor når det inntrer. Det kan i verste fall redde livet ditt om du søker hjelp hos lege etter å ha opplevd impotens. Både når det gjelder diabetes, hjerte og kar-sykdommer og visse former for kreft, kan tidlig oppdagelse av sykdommen øke sjansene for overlevelse ettersom behandling kommer i gang tidlig og dermed kan hjelpe før sykdommen har brutt ut i full blomst.

Behandling

Avhengig av hvilke årsaker som ligger bak finnes det flere behandlinger som kan benyttes. Er det slik at det er en bivirkning av medisiner må eventuelt skifte av medisiner diskuteres med lege, man bør ikke bare slutte på medisiner som kan være livsviktige. Selv om det kan være fristende når man blir impotent av den. Et alternativ kan være å bytte medisiner til noen uten denne bivirkningen men det finnes ofte ikke noe alternativ. Da må man gå til roten av problemet, nemlig selve ereksjonen. Hva kan man gjøre for å oppnå ereksjon og ha det lenge nok til å få gjennomført sexen?


For mange er medikamenter en relevant løsning på problemet. De fleste medikamenter finnes i tablettform deriblant sildenafil, tadalafil og vardenafil. I Levitra er det vardenafil som er virkemiddelet. I penis er det et protein som heter fosfodiesterase som reduserer cyklisk GMP som er et annet stoff i penis. Når vardenafil fungerer så vil denne prosessen føre til at muskulaturen i blodårenes vegger blir mer avslappet og blodet vil strømme til penis. Det er viktig at den kommer fra seksuell stimulering og lyst ellers nytter ikke medisinen.

Hvem kan bruke Levitra?

De fleste som har problemer med erektil dysfunksjon kan benytte seg av Levitra men det er helt klart noen hensyn som må tas. De som bruker nitroglyserinpreparater og har hatt problemer med hjerte bør gå igjennom valget av medisin sammen med sin lege. Menn som har problemer med angina, hjerteinfarkt og hjertesvikt bør konsultere legen før avgjørelse om bruk av medisiner tas. De som har opplevd problemer med at ereksjonen ikke går bort bør også være forsiktige med bruk av potensmidler generelt sett.


Eldre mennesker bør utvise forsiktighet og begynne med lavest dose først og så øke dosen om de ikke opplever alvorlige problemer. Tabletten fås i 5, 10 og 20 mg og normalt sett anbefales 10 mg. Pillen tas sånn omtrent 25-60 minutter før sex og effekten varer i 5-6 timer. Det er også verdt å nevne at ved å gå til legen får man medisinen på resept og man får god oppfølging med tanke på eventuelle bivirkninger.


Som de fleste medisiner er det bivirkninger også ved bruk av Levitra, men de er generelt sett ikke så veldig alvorlige. De vanligste er rødme, hodepine, kvalme, fordøyelsesplager og lette neseplager. Noen få kan oppleve å få forstyrrelser i fargesynet.

Livskvalitet

Det handler om livskvalitet, om det å glede seg over livet uansett hvilken lidelse eller sykdom man har. Ettersom det ofte er psykologiske faktorer som spiller inn, kan det være nødvendig med oppfølging fra psykolog i tillegg til medisinene. En psykolog vil kunne bidra med metoder som kan få personen til å stresse ned, samtidig som de gir rom for å bearbeide traumer og vonde erfaringer som kan ligge til grunn for impotensen.


Det er da selvfølgelig om det er snakk om en person, men ofte er det snakk om to stykker som er i et parforhold og da kan begge parter ha nytte av samtaler med psykolog både sammen og alene. Det er ofte en god kombinasjon å benytte seg av både terapi og medisiner ihvertfall for en periode mens relasjonen pleies og problemene håndteres.


Vi lever i et samfunn som er stadig mer seksualisert og det legges stor vekt på det å ha et flott utseende, evne til å tiltrekke seg det ønskede kjønn og det å ha et sunt og veldig aktivt sexliv. Om man ikke klarer å leve opp til dette så kan det for mange gå utover selvbilde og selvtillit og til slutt forringe livskvaliteten. Vi mennesker vil automatisk sammenligne oss med mennesker vi ser opp til og håpe at vi klarer å komme dit, eller hvertfall et godt stykke på veien. Dette gjelder også når det kommer til seksualitet og det å ha et sunt sexliv.

Nyttig terapi

I tillegg til medisiner er det ofte smart å gå i en eller annen form for terapi, selvfølgelig avhengig av hva det er som er årsaken til impotensen i utgangspunktet. For noen kan det være en god ide å ta timer med en sexolog, altså en terapeut som har spesialisert seg på problemstillinger som har med sex å gjøre. Det kan være alt i fra fobier knyttet til sex, hyperseksualitet, seksuell anoreksi og overgrepsproblematikk.


Sexologi er læren om menneskets seksualitet og det tar for seg alt fra det biologiske aspektet til det kulturelle og det psykiske. Ettersom konsekvensene etter seksuelt misbruk og seksuelle overgrep er noe som ofte preger seksualiteten til offeret i flere år etter hendelsen, er det også fokus på sexrelaterte kriminelle handlinger. En annen årsak til dette er at overgriper gjerne gir utløp for sykelig seksuell fiksering i forbindelse med overgrepet.


En av de som er veldig kjent for å fokusere på barn og voksnes sexliv som årsak til atferdsproblemer, var Sigmund Freud. I dag har vi en rekke kjente sexologer som har gjort en god jobb med å fremme dette fagfeltet, deriblant Thore Langfeldt, Ola Raknes, Kristin Spitznogle og Esben Esther Pirelli Benestad.


Psykoterapi er en metode med forskjellige verktøy som terapeuter benytter for å behandle atferdsmessige problemer, følelsesmessige problemer og mental helse. Noen ganger kjører vi mennesker oss fast i et høl av gamle erfaringer og vonde følelser, da er det bra å ha en sparringspartner som kan være med å endre atferdsmønstre slik at man oppnår det man ønsker med livet.


Kognitiv atferdsterapi er en av terapiformene som har sprunget ut av psykoanalysen, men i motsetning til psykoanalysen så er den kognitive atferdsterapien basert på troen at mennesker selv styrer sin tenkning og strukturerer verden. Her er fokus gjerne på å identifisere destruktive tankemønstre for så å omprogrammere slik at klienten tilegner seg en ny og helsebringende atferd.


En form for terapi som også kan være veldig nyttig er eksponeringsterapi. Selvfølgelig er det avhengig av hva som er årsaken til problemet i utgangspunktet. Men det handler om å eksponere klienten for det som skremmer han eller henne og gir angst. Ved å gjøre dette så vil klienten selv kunne se det irrasjonelle ved sin lidelse og dermed klare å endre atferd. Mye av suksessen bak denne terapiformen ligger i mestringsfølelsen som oppstår når klienten møter sin største frykt og overvinner den.

Et eksempel

La oss se på et eksempel der en person kunne hatt nytte av for eksempel Levitra. La oss snakke om Tom og hans kjæreste Pernille. De har vært sammen i 7 år, men har det siste året slitt mye på grunn av et sykt barn som heter Rebekka. Rebekka er 3 år gammel og har det siste året kjempet en kamp mot leukemi. Med dette har det fulgt månedsvis på sykehus, Reiser til Haukeland Sykehus, Radiumhospitalet i Oslo og det har vært slitsomt for hele familien. En ting er at man risikerer å miste barnet sitt og det er en frykt som sitter sterkt i. En annen ting er logistikken, det med å alltid være på farten, ha en fot ut døra og den andre inne på et eller annet sykehus. Det er isolasjon etter behandling og det er veldig liten tid igjen for mor og far til å være kjærester.


Far er stresset og har dårlig samvittighet for at han ikke kan ta nok fri for å være med å hjelpe kona med datteren, hun må dermed ta mye av børen alene. Hun føler at far har distansert seg fra hele prosessen og at han prioriterer feil. Men hun sier ikke noe til han, hun trekker seg bare sakte men sikkert bort og nekter egentlig å forholde seg til han. Samtidig savner hun den nærheten de har hatt før, den kjærligheten og omsorgen han alltid har hatt for henne og barna. Men disse følelsene av savn viker etter hvert for følelsen av forakt. Forakt for at hun må stå alene og for at han prioriterer jobben ovenfor deres barn som er i ferd med å dø.


De som har hatt et alvorlig sykt barn vet hvor mye tid og krefter det krever å hele tiden være tilstede for barnet, være sterk og trygg voksenperson som gir barnet en trygg havn. Det er en situasjon der de voksne egentlig bør stå sterkere sammen, men ettersom menn og kvinner ofte reagerer veldig forskjellig på konflikter og vanskelige situasjoner, kan det ofte oppstå trøbbel i parforholdet i sånne situasjoner.


Men det betyr ikke nødvendigvis at kjærligheten mellom mor og far er borte. Så en dag får de beskjeden de har lengtet etter, lille Rebekka er erklært frisk og familien reiser hjem til et hus de nesten ikke har sett på et år. Et hus de forlot som noen helt andre mennesker enn de som kommer tilbake. Mens Rebekka jobber hardt med å bli frisk må mor og far stå sammen i hverdagen og vise henne kjærlighet. Selv om de kanskje føler at de er gått helt tomme selv.


En kveld når Tom kommer hjem har Pernille sørget for at bordet er dekket med stearinlys, rødvin og biff. Hun har tatt på seg en nydelig kjole og Tom føler straks litt av den samme gleden han følte første gang han så henne. Lyset er dempet og rolig musikk setter en romantisk ramme for denne aftenen. Etter et par gode samtaler ved middagsbordet beveger de seg bort til sofaen hvor de for første gang på nesten ett år prøver å ha sex. Begge to har lyst men etter å ha prøvd iherdig i 30 minutter må Tom innse at slaget er tapt. Han får det ikke til...


Hva som skjer nå kan faktisk være avgjørende for forholdet fremover, samt selvbildet til både Tom og Pernille. Hvordan de velger å håndtere det betyr mye for deres fremtid. De kan velge å fortsette som de allerede har gjort og kun oppnå det de har oppnådd til nå. Men det trenger ikke nødvendigvis å ende sånn.


I dette tilfellet kan det være en god løsning med både samtaleterapi og parterapi, samtidig som man tar i bruk medisiner som Levitra. Nøkkelen her må være kommunikasjon og et helt ærlig ønske om å faktisk få forholdet til å fungere igjen av kjærlighet til hverandre. Her er det snakk om to mennesker som har vært i en livskrise og som ikke klarte å kommunisere bra sammen når det hele sto på. Dette førte til en avstand i relasjonen som igjen gjorde det vanskelig for begge parter å ha sex når ting endelig ordna seg.


Ved å benytte seg av terapi på hver sin kant vil de kunne bearbeide sine egne følelser om det som har skjedd, samt få verktøy til hvordan de skal håndtere sånne situasjoner best mulig. I parterapien vil naturligvis forholdet være i fokus. Her skal de prate om den mangelen på kommunikasjon som oppsto når Rebekka var syk. De skal snakke om sine følelser for hverandre og finne ut om de virkelig vil fortsette forholdet eller om de mener det er best å avslutte det. Hvis de ønsker å fortsette å kjempe sammen for å bevare forholdet og familien, så må de finne verktøy som kan hjelpe dem til å få til dette. Et av disse verktøyene kan være medisiner slik at de kan få bygget opp intimiteten i relasjonen igjen.

Single og klar

Dette er jo en helt egen problemstilling der man er single og kanskje ikke har et regelmessig sexliv. Uten regelmessigheten så vil man ikke oppdage mønsteret når det kommer til impotens så veldig fort. Det er lettere for begge parter i akten å ta ting personlig, samtidig som sårene ikke stikker så dypt siden det gjerne er noen du ikke kjenner så godt.


Men det å ikke kunne prestere når man har dratt med seg noen hjem fra byen, er en ganske kjip opplevelse. Så om det er noe man opplever flere ganger kan man oppsøke lege og faktisk få skrevet ut medisiner som kan sikre at man er i full vigør de kveldene det gjelder. Sex er blitt stadig viktigere i date-landskapet og det er noe som mange søker før de søker en intim relasjon med noen.


Nettopp i sånne situasjoner kan også impotens være veldig skambelagt. Rykter kan oppstå og det kan prege mannens selvbilde, spesielt om han opplever det mange ganger. Da blir det fort til at man bare unngår sex, hvilket ikke er gunstig i lengden.


Uansett om du er single eller i en nær relasjon med noen så vil impotens prege relasjonen på mange måter. Det er derfor veldig viktig å sørge for at man tar i bruk de verktøy som er. Du kan handle medisiner som Viagra og Levitra på nett om du ønsker å gjøre det så anonymt som mulig, men det anbefales at du rådfører deg med lege først for å sikre at du ikke risikerer noen skader som følge av bruken. Samt at du rådfører deg i forhold til om det er medisiner som er det beste alternativet til deg.


Her i Norge er disse medisinene veldig dyre, så mange vil nok ty til nettet for å kjøpe det de skulle trenge. Da er det viktig å holde seg oppdatert på lover og regler. Det er også helt nødvendig at man sjekker ut hvor seriøs siden er og om de har et godt rykte på seg. Det vil finnes falske medisiner der ute og reklamen rettes mot sårbare mennesker som kanskje ikke har råd til den rette oppfølgingen og medisineringen her i Norge. Det handler ikke bare om at de bruker falske virkemidler, men også om de andre ingrediensene i pillene som kan være helsefarlige.